Thông tin Hội thảo: Bản tin Cập nhật Thị trường lao động Việt Nam – Số 20, quý 4/2018

01/04/2019 11:06:39

 

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2019, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổng cục Thống kê tổ chức Hội thảo công bố “Bản tin Cập nhật Thị trường lao động Việt Nam - số 20, quý 4/2018”.

- Thời gian: 09h00 – 11h00, thứ Năm, ngày 04/4/2019.

- Địa điểm: Hội trường tầng 2, nhà F, Viện Khoa học Lao động và Xã hội, số 2 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Chủ trì hội thảo: Ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ban biên tập Bản tin Cập nhật Thị trường lao động Việt Nam trân trọng kính mời các tổ chức/cá nhân quan tâm đến dự Hội thảo công bố Bản tin.

Đề nghị Quý Đại biểu có nhu cầu tham dự Hội thảo đăng ký theo địa chỉ bantinTTLD@molisa.gov.vn hoặc điện thoại 024-38240600/0968540292.

Ban biên tập Bản tin trân trọng kính báo./.